Przegieg wizyty i jak się do niej przygotować

Wizytę należy umówić telefonicznie lub z pomocą poczty e-mail.

Jak się przygotować do wizyty?

W celu zapewnienia komfortu pacjenta w trakcie zabiegu oraz możliwości efektywnego badania należy zabrać ze sobą strój nieograniczający ruchu.

Proszę przygotować dokumentację medyczną, w tym wyniki badań obrazowych (RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa-jeżeli były wykonywane), wypis ze szpitala.

Wizyta obejmuję:

  • wywiad,
  • diagnostykę funkcjonalną: testy kliniczne w tym badanie manualne i ruchowe lokalizujące przyczynę dolegliwości pacjenta,
  • ocenę postawy oraz chodu pacjenta,
  • ocenę badań obrazowych,
  • terapię pacjenta dobraną na podstawie szczegółowej diagnostyki (terapia manualna, ćwiczenia funkcjonalne z terapeutą, nauka ćwiczeń domowch).

Czas trwania wizyty - 1h

Więcej o diagnostyce fizjoterapeutycznej:

Fizjoterapeuta przed przystąpieniem do zabiegu zbiera szczegółowy wywiad polegający na analizie historii dolegliwości oraz stanu pacjenta. Celem zadawanych pytań jest ustalenie początku, lokalizacji, charakteru oraz czasu trwania zgłaszanego problemu.

Kolejnym etapem wizyty jest badanie kliniczne pacjenta. Na podstawie zebranego wywiadu pozwala ocenić mi struktury oraz funkcję poszczególnych części ciała. Za pomocą bezpiecznych i powoli wykonywanych testów ruchowych terapeuta stwierdza jakie są możliwe przyczyny zgłaszanych dolegliwości.

Ważną częścią każdej diagnostyki fizjoterapeutycznej jest ocena badań obrazowych i dokumentacji medycznej. Uzupełnia to pełny obraz stanu pacjenta.

Na podstawie wywiadu, badania klinicznego oraz badań obrazowych możliwe jest postawienie hipotezy diagnostycznej, która określa najbardziej prawdopodobne przyczyny dolegliwości. Dzięki wnioskowaniu i różnicowaniu klinicznemu wykonywana jest terapia w sposób precyzyjny i celowany.

Po każdej wizycie pacjent otrzymuje informacje dotyczące przyczyny problemu, objaśniane są wykonane procedury terapeutyczne.